Kos Pharmacies on Appstore
Axarlis Stavros
El. Venizelou 4, Kos
Tel.: 2242026423