Kos Pharmacies on Appstore
Papachristou Zoi
A.Ioannidi 4, Kos
Tel.: 2242024060