Kos Pharmacies on Appstore
Aggelopoulos Ioannis
Grigoriou Pemptou 51, Kos
Tel.: 2242023070