Kos Pharmacies on Appstore
Peridou Ioanna
Ippokratous 6, Kos
Tel.: 2242028410