Kos Pharmacies on Appstore
Chatzimarkou Nitsa
Vas. Pavlou 5, Kos
Tel.: 2242022346