Kos Pharmacies on Appstore
Kilimatos Ilias
El. Venizelou 42, Kos
Tel.: 2242028959